La variant de Vallirana, de necessària a sostenible

Hem valoritzat les terres extretes del propi túnel per a la seva reutilització en la pròipa obra i incorporant àrids siderúrgics per les mescles bituminoses en calent. Amb aquestes s’ha esfaltat la capa de rodadura de la totalitat del tram, exceptuant l’interior del túnel, que per normativa es realitza amb el paviment de formigó.

Fi de l’impacte de 19.000 vehicles al dia!

El novembre de 2019 es va posar en funcionament el tram de 2,9 km, conegut com la variant de Vallirana. Aquest nou tram va suposar una notable millora en el temps del trajecte i va resoldre un dels majors colapses de trànsit de la zona sur de Barcelona.

Les obres de la Variant de Vallirana (Barcelona) han suposat una inversió de 167 milions. A acabat amb l’impacte que generava el pas de 19.000 cotxes al dia a través de l’interior de la localitat.

El tram inclou un túnel compost per dos tubs, una a cada sentit de circulació, de 1.370 metres de longitud cadascun. Ambdós estan situats sota una zona residencial del municipi, que constitueix la part més important de les obres.

Les obres han estat executades per Fomento de Contratas y Construcciones. Novament el Ministeri de Foment aposta pels àrids siderúrgics d’Adec Global, col·laborant amb les mateixes de forma activa.

Els treballs d’extensió de la mescla bituminosa de la capa de rodadora tipus BBTM 16B amb el 100% de l’àrid de gruix siderúrgic, han estat efectuats per Asfaltos y Construcciones ELSAN. Aquesta empresa, que col·labora amb Adec Global des de fa més de quatre anys, oferint els asfalts més sostenibles i de major qualitat. Es realitzen en vies tan importants i amb tant de trànsit diari com la Variant de Vallirana. En aquesta ocasió també Asfaltos Augusta ha estès part de les mescles bituminoses amb els nostres àrids siderúrgics.