MATERIALS

A més de la gestió de fins a 360.000 tones per any d’escòries siderúrgiques, la planta d’ADEC GLOBAL està preparada per a gestionar anualment 160.000 tones de residus de la construcció que són valoritzats en àrids artificials reciclats.