Àrid siderúrgic a la revista RUTAS

Anàlisi del cicle de vida i àrid siderúrgic.
Valoració ambiental de mescles bituminoses sostenibles.

La implantació de l’àrid siderúrgic en el teixit de carreteres de l’Estat és una realitat que té cura i protegeix el medi ambient, obtenint mescles bituminoses sostenibles que permeten una durabilitat superior, segons els càlculs del cicle de vida de les mateixes i fomenten l’economia circular.

Mirant a l’horitzó i basant-nos en aquests principis, a Adec Global col·laborem amb Anna París, CEO i fundadora de Prama Ingeniería i José Manuel Blanco Segarra, de la Direcció General de Carreteres MITMA i la Demarcació de Carreteres de l’Estat d’Extremadura, en la publicació de l’article pel número 186 de la revista Rutas, de l’Associació Tècnica de Carreteres (ATC).

En aquest article fem una valoració del que suposa mediambientalment l’ús de les bones tècniques disponibles, com utilitzar residus a la fabricació de mescles bituminoses, en el cas que ens ocupa, els nostres àrids siderúrgics. També es remarca la importància de fer ús de materials al seu lloc d’origen, aspecte que millora les valoracions ambientals.

Els resultats exposats en l’article, així com la professionalitat de tots els autors, mostra als lectors la rellevància de la qualitat i la durabilitat de les mescles bituminoses, així com la realització d’estudis ambientals.

A Adec Global treballem en la creació d’àrids sostenibles de qualitat, aptes per la seva posterior reutilització com matèria primera a la producció de capes granulars, formigons, asfalts i altres aplicacions. L’article mostra la importància d’aquest cicle de vida i els avantatges mediambientals de la utilització del nostre material. El nostre segell PIME Innovadora, atorgat pel Ministeri de Ciència i Innovació també avala la nostra implicació en la cerca de solucions noves i sostenibles.

Per: Adec Global