[Cat] Què és una galeta: Les “cookies” o galetes són breus informacions que s’envien i s’emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’ usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web. Les galetes es poden utilitzar per demanar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per facilitar-li els serveis sol·licitats i que no se solen conservar (cookies de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per a un altre tipus de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (cookies persistents). Les galetes poden ser pròpies o de tercers.

Hi ha diversos tipus de galetes:

Galetes tècniques que faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de les diferents opcions o serveis que ofereix la web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, facilitar comandes, compres, omplir formularis, inscripcions, seguretat, facilitar funcionalitats (vídeos, xarxes socials, etc.).

Galetes de seguretat que impedeixen o dificulten atacs contra el lloc web o els seus usuaris.

Galetes de personalització que permeten a l’usuari accedir als serveis segons les seves preferències (idioma, navegador, configuració, etc.).

Galetes d’anàlisi que permeten l’anàlisi anònim del comportament dels usuaris del web i que permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació amb l’objectiu de millorar els llocs web.

Galetes publicitàries que permeten la gestió de la freqüència i del contingut dels anuncis.

Galetes de publicitat personalitzada que permeten la gestió dels espais publicitaris del web sobre la base del comportament i hàbits de navegació de l’usuari, d’on s’obté el seu perfil i aquest fet permet personalitzar la publicitat que es mostra en el navegador de l’usuari.

Galetes de seguiment que emmagatzemen informació sobre els usuaris per a mostrar-los-hi publicitat personalitzada.

Galetes socials que els proveïdors de serveis de xarxes socials poden instal·lar quan l’usuari selecciona compartir un determinat contingut del nostre lloc web en la xarxa social que operin: Facebook, Twitter, YouTube,…

Les galetes tenen un paper important, ja que sense elles l’ús del web seria una experiència molt més complexa. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin d’una forma més àgil i adaptada a les preferències de l’usuari com, per exemple, emmagatzemar el seu idioma. A més, t’ajudaran com a responsable del lloc web, millorant els serveis que ofereixes, gràcies a la informació estadística que elles recopilen.

Els usuaris tenen dret a saber si la pàgina en la que naveguen instal·la cookies afectades per la llei. La norma estableix els requisits mínims d’informació següents: a)Què són les cookies?, b)Per a què s’utilitzen?, c)Qui les instal·la?, d)Com es rebutgen?

Qui ha de complir amb la Llei cookiesTant les empreses com els professionals que tinguin una pàgina web, així com altres que ofereixin serveis de la informació han de complir amb la llei. I això s’aplica tant als que estan establerts a Espanya, com als que porten pàgines web estrangeres que van dirigides a Espanya.

Galetes recopilades:

ADEC GLOBAL SL utilitza galetes per optimitzar i millorar la navegació/experiència del/la l’usuari/a en totes les seves webs.

Google Analytics: Les dades indexades per les galetes de Google Analytics són anònimes i s’utilitzen únicament per valorar la navegació.

Facebook, Twitter i altres xarxes socials els hi cal utilitzar galetes per reconèixer el teu ordinador.

Desactivació o eliminació de galetes

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui utilitzant.

Notes addicionals

  • Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
  • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes . Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
  • En alguns casos és necessari instal · lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.
  • En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Si desitja informació sobre l’ús que Google dóna a les galetes li adjuntem aquest altre enllaç.
  • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de galetes no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

[Esp] Qué es una cookie: Las “cookies ” o galletas son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco duro del ordenador del usuario a través de su navegador cuando éste se conecta a una web. Las cookies se pueden utilizar para pedir y almacenar datos del usuario mientras está conectado por facilitarle los servicios solicitados y que no se suelen conservar (cookies de sesión), o para conservar los datos del usuario para un otro tipo de servicios futuros y que se pueden conservar por tiempo indefinido (cookies persistentes). Las cookies pueden ser propias o de terceros.

Hay varios tipos de galletas:

Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, llenar formularios, inscripciones, seguridad , facilitar funcionalidades (videos, redes sociales, etc.).

Cookies de personalización que permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración, etc.).

Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el objetivo de mejorar los sitios web.

Cookies publicitarias que permiten la gestión de la frecuencia y del contenido de los anuncios.

Cookies de publicidad personalizada que permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web sobre la base del comportamiento y hábitos de navegación del usuario, de donde obtiene su perfil y este hecho permite personalizar la publicidad que se muestra en el navegador de el usuario.

Galletas de seguridad que impiden o dificultan ataques contra el lugar web o sus usuarios.

Galletas de seguimiento que almacenan información sobre los usuarios para mostrarles publicidad personalizada.

Galletas sociales que los proveedores de servicios de redes sociales pueden instalar cuando el usuario selecciona compartir un determinado contenido de nuestra web en la red social en la que operan: Facebook, Twitter, YouTube,…

Las cookies tienen un papel importante, ya que sin ellas el uso de la web sería una experiencia mucho más compleja. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a las preferencias del usuario como, por ejemplo, almacenar su idioma o la moneda de su país. Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la información estadística que recopilan.

Los usuarios tienen derecho a saber si la página por la que navegan instala cookies afectadas por la ley. La norma establece los siguientes requisitos mínimos de información: a) ¿Qué son las cookies?, b)¿Para qué se utilizan?, c)¿Quién las instala?, d)¿Cómo se rechazan?

¿Quién tiene que cumplir con la Ley cookies? Tanto las empresas como los profesionales que tengan una página web, así como otros que ofrezcan servicios de la información tienen que cumplir con la ley. Esto se aplica tanto a los que están establecidos a España, como a los que llevan páginas web extranjeras que van dirigidas a España.

Galletas recopiladas:

ADEC GLOBAL SL utiliza cookies para optimizar y mejorar la navegación/ experiencia del/la usuario/a en todas sus webs.

Google Analytics : Los datos indexadas por las cookies de Google Analytics son anónimas y se utilizan únicamente para valorar la navegación .

Facebook, Twitter y otras redes sociales les hace falta utilizar cookies para reconocer tu ordenador.

Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando.

Notas adicionales

  • Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
  • Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
  • En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
  • En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
  • Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.