QUI SOM

ADEC GLOBAL és una empresa pionera dedicada a la gestió i valorització de les escòries siderúrgiques provinents dels forns d’arc elèctric i de les runes de construcció en àrids reciclats.

Hem creat la primera i única planta existent a Catalunya de valorització d’escòries siderúrgiques, amb capacitat per a gestionar anualment les 360.000 tones generades en els forns d’arc elèctric de Celsa Barcelona. Si comptem la recuperació de les runes dels enderrocs, el nostre volum de producció arriba fins a les 520.000 tones per any, fet que ens converteix en la segona planta més gran d’àrids reciclats del territori català.

La creació d’ADEC GLOBAL ha suposat una inversió de 6 milions d’euros en concepte d’infraestructures i maquinària. D’aquesta manera, ens hem convertit en la primera empresa de valorització amb seu a Catalunya constituïda en la seva totalitat per capital privat.

QUÈ FEM

A Catalunya es produeixen anualment entre 350.000 i 400.000 tones d’escòries procedents de forns siderúrgics d’arc elèctric. Des de la posada en marxa de la nostra innovadora planta, aquest tipus de residus que es generen en la fabricació de l’acer reben un tractament adequat, d’acord amb la legislació mediambiental vigent, que permet valoritzar-los i reconvertir-los en àrids siderúrgics artificials.

Al marge de les escòries siderúrgiques, també gestionem les runes i residus de la construcció, separant els elements i valoritzant el cent per cent del material petri en àrids per a ser utilitzats com a matèria primera a l’obra civil.

Gràcies al nostre procés de recuperació, nodrim el sector de la construcció d’àrids de qualitat aptes per a la seva posterior reutilització com a matèria primera en la producció de formigons, asfalts, ciments, bases i subbases, entre altres aplicacions.

Sin-título-2
full_image_4ñ