Desenvolupament al servei del medi ambient

La importància dels projectes R+D+I

ADEC GLOBAL S.L. apostem contínuament per la recerca i el desenvolupament, així com per la conscienciació i aportació de solucions sostenibles a problemes mediambientals. Per aquesta raó, participem en projectes d’innovació tecnològica com KEOPS.

El material principal que s’utilitza al sector és el ciment Portland, que suposa la segona font d’emissions de CO₂ i un gran consum de recursos. El projecte neix arran de la conscienciació sobre aquesta problemàtica i amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic. Així, se substitueix aquest ciment per materials alternatius i s’obtenen fonaments i formigons més sostenibles.

En aquest projecte treballem conjuntament amb cinc empreses agents de tota la cadena de valor del sector de la construcció: Cromogenia-Units S.A., Cementos Cruz, Extraco Construcciones e Proxectos S.A., Prefhorvisa i CETIM. Implementem estratègies d’economia circular, utilitzant com matèries primeres els mateixos residus de la construcció i escòries siderúrgiques. Per aquest projecte, comptem amb el suport financer del Centre per el Desenvolupament Tecnològic i Industrial del Ministeri de Ciència i Innovació (CDTI).

Gràcies a projectes i col·laboracions d’R+D+I com aquest, ADEC Global S.L. mantenim el segell de PIME innovadora, atorgat pel Ministeri de Ciència i Innovació.

Per: Adec Global