La revista Ingeniería Civil estudia i recomana l’ús dels àrids siderúrgics, pels beneficis que se’n deriven

La revista que edita el Ministerio de Fomento y Cedex, publica un article que valora l’excel·lent resposta dels àrids siderúrgics utilitzats en les noves mescles bituminoses per les obres de renovació d’un tram de l’Autovia A-2 de Barcelona.

La prestigiosa revista ha publicat un article signat per José Manuel Gimenez Ribera, Ingeniero Jefe del Área de Conservación de la Unidad de Carreteras del Estado en Barcelona, on es detalla l’experiència de l’ús dels àrids siderúrgics en una carretera que es caracteritza per una elevada presència de tràfic pesat i que en el moment de les obres presentava rellevants signes de deteriorament a la part superficial.

L’article assenyala la idoneïtat de l’àrid siderúrgic per a la renovació precisament de les capes de rodament. Les característiques d’aquests àrids com l’elevada densitat relativa, l’excel·lent coeficient de desgast dels Àngels, i el de poliment accelerat, evidencien uns beneficis que s’accentuen en la comparació dels àrids siderúrgics amb els àrids d’origen natural.

La renovació de la capa asfàltica del tram de l’A-2, es va projectar, per tant, a partir de les premisses anteriors; a partir d’uns atributs que permetien obtenir una mescla bituminosa de gran qualitat. Per a la realització d’aquesta mescla -concretament de tipus BBTM 11B– es va comptar amb Adec Global, l’empresa especialitzada i pionera en l’obtenció dels àrids siderúrgics del país.

Des de Ministerio de Fomento i Cedex -el centre d’estudis i experimentació d’obres públiques-, s’ha realitzat una tasca de control i recepció d’aquesta obra, on s’ha aplicat mescla bituminosa a partir d’àrids siderúrgics. Un treball que ara es publica a Ingeniería Civil, i que assenyala i recorda el paper que ja estan protagonitzant els àrids reciclats en el camp de l’obra civil a molts països d’Europa.

Podeu accedir a l'article de Ingeniería Civil