Projecte de desmantellament i demolició dels aiguamolls de captació i canals de descàrrega d’aigua de refrigeració

Adec Global ha participat amb el projecte de desmantellament i demolició dels aiguamolls de captació i canals de descàrrega d’aigua de refrigeració de Sant Adrià del Besòs. Aquest projecte s’ha dut a terme per l’empresa Endesa, que pretén derribar unes construccions antigues, que van estar en funcionament fins a l’obertura de la nova central. La demolició es vol fer amb unes condicions de seguretat òptimes pels treballadors, i de respecte amb l’entorn i el medi ambient. Per aquest motiu, han contactat amb Adec Global, per posar en pràctica un proces de reutilització i reciclatje dels materials, per reduir al màxim les deixalles.