L’Avinguda Meridiana més sostenible

L’Ajuntament de Barcelona empra l’àrid siderúrgic a les vies més importants i transitades de la ciutat afavorint així l’economia circular.

 

A mitjans del passat mes d’agost, un tram d’una de les vies més representatives de Barcelona, l’Avinguda Meridiana, va asfaltar-se amb els nostres àrids siderúrgics. El tram correspon a la intersecció amb Fabra i Puig fins a la intersecció amb l’Avinguda Rio de Janeiro (direcció Besòs) que connecta amb les sortides més importants de la ciutat, les C-32C-58C-17 i AP-7.

L’Ajuntament de Barcelona mostra altre cop la seva confiança en les mescles bituminoses elaborades amb l’àrid siderúrgic d’Adec Global, sobretot en aquelles vies amb trànsit intens o pesat, com és el cas de l’Avinguda Meridiana.

Les mescles bituminoses emprades per a la realització del tram han estat les següents:

· AC22 BIN S (S-20) per als sanejaments de la calçada.
· BBTM 11 A (F-10) per a la capa de rodadura.

Ambdues fórmules han estat elaborades amb l’àrid gruixut constituït per l’àrid siderúrgic d’Adec Global. Les mescles han estat esteses per l’empresa ELSAN Asfaltos y Construcciones S.A., client habitual dels nostres àrids siderúrgics per a totes les seves obres d’asfaltat, especialment per a les més exigents pel que fa als requisits tècnics.

Amb accions d’aquest tipus l’Ajuntament de Barcelona potencia l’economia circular reduint l’entrada de matèries primeres, ja que es converteixen els residus en coproductes. Cada cop són més les vies de Barcelona que redueixen l’empremta de CO2 reflectint el compromís amb la sostenibilitat ambiental. S’alça així una Barcelona amb petjada verda, ja que gaudeix de les vies més ecològiques elaborades fins a la data.