L’Àrid Siderúrgic a les nostres Autopistes, ABERTIS & ADEC GLOBAL

Abertis aposta pels nostres àrids siderúrgics i construeix trams amb la categoria de trànsit pesat Too en zones de fort desgast i manca d’adherència.

Al llarg d’aquest any 2016, Abertis Infraestructuras, SA, ha realitzat diversos trams de mescla asfàltica amb els àrids siderúrgics d’Adec Global. La finalitat és verificar el comportament tèrmic, el desgast i l’adherència d’aquesta, davant del trànsit pesat i els esforços que es generen a la zona.

Els trams s’ubiquen a la sortida 13 de l’AP7, prop de l’Àrea de Manteniment d’Abertis a Montornès del Vallès on s’hi han instal·lat uns sensors per tal d’estudiar el comportament de les mescles. Aquests trams tenen la categoria de trànsit pesat T00 que és la de més alta exigència per a una mescla bituminosa en calent per a capes de rodadura.

Adec Global ha estat l’encarregada de subministrar els àrids siderúrgics per a la realització d’aquest tram. També s’ha comptat amb l’assessorament de l’enginyeria Constructing Cycle i el grup MATCAR de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sorigué va ser l’empresa encarregada de fabricar i aplicar les mescles bituminoses.

Per a l’estudi s’ha utilitzat una mescla bituminosa de tipus BBTM11A amb àrids siderúrgics i una mescla de control BBTM11A amb àrids granítics. L’ús d’àrids siderúrgics té com a finalitat oferir un àrid d’alta qualitat, capaç de generar una alta macrotextura, una bona adherència al pneumàtic i una alta durabilitat de la mescla, sense oblidar que hem fet els trams més sostenibles i ecològics de la xarxa d’autopistes de Catalunya i de tot l’Estat.