L’aeroport de Barcelona aposta per la seguretat de l’àrid siderúrgic

AENA aprova l’ús de l’àrid siderúrgic d’Adec Global per a la reparació de la pista de rodatge de l’aeroport de Barcelona; un material d’alta qualitat indispensable a les vies de màxima exigència.

 

Per primer cop l’àrid siderúrgic d’Adec Global s’ha aplicat a les pistes de rodatge de l’Aeroport de Barcelona, aquest fet va produir-se el passat 20 de setembre. AENA va aprovar aquest material d’alta qualitat, que compleix majors requisits tècnics i suporta millor els transports pesats, degut a la màxima exigència que requereixen vies tan complexes com ho són les dels aeroports.

AENA ha demostrat total confiança en els nostres àrids aprovant la reparació de la pista de rodatge Q8. Aquesta va restaurar-se amb una mescla bituminosa del 100% de l’àrid de la fracció gruixuda elaborada amb àrid siderúrgic, constatant i enfortint la gran qualitat dels nostres àrids en aplicacions d’asfalt.

Les mescles bituminoses utilitzades en la reparació del tram han estat de 3cm de barreja bituminosa tipus BBTM 11 B, fabricada en la seva fracció gruixuda amb àrid siderúrgic, i de 10cm de barreja bituminosa tipus AC 22 BIN S 35/50. Aquesta fórmula ha estat dissenyada amb el 100% de l’àrid gruixut utilitzant l’àrid siderúrgic d’Adec Global i ha estat estesa per l’empresa ELSAN Asfaltos y Construcciones S. A., consumidor habitual dels nostres àrids siderúrgics en totes les seves obres d’asfalt, especialment en aquelles més exigents pel que fa als requisits tècnics.