La Diputació de València aposta per l’àrid siderúrgic d’Adec Global

S’engrandeix així la llista d’institucions que inverteixen en els nostres àrids siderúrgics, com també va sumar-s’hi recentment la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de València.

 

El passat 24 de maig la Diputació de València va donar llum verda a la utilització dels àrids siderúrgics d’ADEC GLOBAL. Es tracta del tram PK 55 de la carretera CV-580 ubicat entre les localitats de Dosaigües i Millars. Aquest presenta una sèrie de corbes tancades considerades d’alta perillositat, és per això que aquesta capa de rodadura requereix una gran exigència.

Per realitzar aquest tram la Diputació de València va apostar per una mescla bituminosa de tipus BBTM 11A elaborada amb àrid siderúrgic procedent de la nostra activitat. La mescla va ser fabricada i estesa per Asfaltos y Construcciones ELSAN, empresa que aposta fermament pels nostres àrids siderúrgics i amb la qual hi ha una bona col·laboració en el desenvolupament de qualsevol innovació tecnològica i sostenible en ferms. La mescla elaborada amb els nostres àrids siderúrgics aporta la màxima seguretat i adherència dels vehicles a l’asfalt en les acceleracions i frenades evitant el lliscament gràcies a les altes prestacions dels nostres àrids siderúrgics.

És el primer cop que la Diputació de València aposta pels àrids siderúrgics d’ADEC GLOBAL dels quals s’espera, a més del seu bon comportament, una major durabilitat de les carreteres i el benefici que comporta pel medi ambient la producció d’unes mescles asfàltiques sostenibles.