L’Estat inverteix en R+D d’Adec Global a través del CDTI

El Sistema Digitalitzat d’Industrialització a la Construcció, un dels nous grans projectes d’Adec Global i Optimia Compliance Services.

La Construcció és un dels sectors econòmics més importants, té una producció mundial de 10 bilions de dòlars (el 13% del PIB mundial) i genera un impacte molt important sobre l’economia: cada dòlar gastat en construcció en genera 0,86 d’activitat econòmica.

La planificació i el control dels projectes constructius elaborats de forma tradicional, depenen de l’experiència i els coneixements de l’equip encarregat de l’execució d’aquests. Aquest equip ha de tenir en consideració una gran quantitat de variables involucrades i ha de preveure les conseqüències dels canvis aplicats. Per això, una nova metodologia de procés i el seu suport en una aplicació informàtica d’avantguarda com la que es desenvoluparà en aquest projecte d’R+D que permetrà resoldre aquesta problemàtica.

Adec Global i Optimia Compliance Services han format un consorci per desenvolupar un projecte d’R+D orientat al sector de la construcció amb l’objectiu de crear un Sistema Digitalitzat d’Industrialització de la Construcció (SDC). Aquest projecte, de dos anys de durada i gairebé un milió d’euros de pressupost, ha estat aprovat i finançat pel Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). L’objectiu:

Incorporar un sistema expert en intel·ligència artificial per a la presa de decisions
i control de costos de concurrència en licitacions públiques i privades.

 

El sistema de planificació i control a desenvolupar utilitzarà una avançada eina informàtica que incorporarà BIG Data
Analytics
 basat en Intel·ligència Artificial mitjançant Xarxes Neuronals Artificials sota nous algoritmes predictius, emprarà múltiples fonts d’informació per crear la base de dades d’experiències de l’empresa constructora i reforçarà al control diari de l’execució de la seva activitat de construcció, principalment volum de producció, costos i terminis mitjançant l’ús de tablets en obra, entre altres dispositius.

A més, el SDC:

  • Disposarà d’un sistema expert basat en Intel·ligència Artificial per a la presa de decisions de licitació amb la finalitat de presentar la millor oferta.
  • Múltiples escenaris per a la planificació i simulació de les unitats d’obra, considerant diversos factors, per a la millor presa de decisions en temps real.
  • Detectarà amb antelació amenaces i oportunitats.
  • Serà capaç de proposar mesures correctores en cada obra i en temps real.
  • Avisarà de desviaments de producció en temps real i proposarà mesures per a la seva correcció.
  • Aprofitarà l’experiència de les empreses constructores en les seves obres anteriors mitjançant la construcció i explotació de les seves BIGDATA per a la millora contínua de les seves activitats.
  • Generarà objectius de rendiment que permetin optimitzar camins crítics a la planificació de cada projecte de construcció.
  • Proposarà contractació de proveïdors que permetin escurçar cicles de producció.
  • Calcularà la millor petjada de carboni i d’aigua.
  • Mesurarà KPIs i proposarà mesures de millora, entre altres funcionalitats.

 

El projecte s’ha inspirat i utilitzarà les millors pràctiques d’un conjunt de metodologies i tècniques de programació/planificació i control de processos de producció, entre elles el Sistema de Producció de Toyota.