Entrevista de la Vanguardia a Félix Pedroso, director general d’Adec Global

Ens posicionem a un nivell de qualitat igual o superior al del millor àrid granític procedent de qualsevol pedrera espanyola

ADEC GLOBAL compta amb una trajectòria de cinc anys al mercat i la seva activitat està centrada en la gestió i valorització d’escòries siderúrgiques i de la construcció per la seva posterior elaboració d’àrids per l’obra civil, un producte que gràcies a la seva labor de R+D té una quantitat igual o superior a la de qualsevol altre àrid natural, tal com acrediten les seves diverses certificacions.

¿Com van ser els orígens d’ADEC GLOBAL?

Aquesta companyia comença la seva activitat el juliol de 2010 com a resultat de l’evolució d’una empresa constructora anterior, pertanyent al Grup ADEC, amb una trajectòria de més de 15 anys. Després de la forta crisi que va afectar aquest segment del negoci, i com es tractava d’una entitat que reciclava els seus propis residus de les obres, els seus responsables tenien el background suficient per muntar una societat independent amb les llicències ambientals pertinents atorgades per l’Agència de Residus de Catalunya per actuar com a gestor de residus.

¿Quines són les seves principals activitats?

Ens dediquem a la valorització i reciclatge de les escòries siderúrgiques i de la construcció per la posterior elaboració d’àrids sostenibles per l’obra civil. Per tant, els nostres clients potencials són les grans constructores, ja que amb aquest producte reciclat es poden realitzar mescles bituminoses (asfalt), formigons no estructurals, capes granulars, murs de contenció, tractaments superficials per carreteres, aeroports i altres zones pavimentades, etc.

¿Existeixen diferències qualitatives entre aquests àrids reciclats i qualsevol altre àrid d’origen natural?

El fet que el nostre producte provingui de residus reciclats implica que siguem extremadament exigents amb el nostre procés de producció. En aquest sentit, els nostres àrids estan acreditats amb la certificació CE i compleixen tots els requisits en matèria de qualitat.

A més, mantenim des del primer dia un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) perquè sigui una entinta, de manera independent, la que determini si el nostre producte i la seva aplicació compleixen en cada moment amb les condicions estipulades. D’aquesta manera, la nostra intenció és posicionar-nos a un nivell de qualitat superior al del millor àrid procedent de qualsevol pedrera espanyola i portem a terme els tractaments pertinents per aconseguir aquest objectiu.

Per elaborar àrids d’una qualitat tan elevada han de requerir unes instal·lacions adequades. 

En efecte, les nostres instal·lacions estan situades a Vallirana (Barcelona) i compleixen totes les normatives que estableix el decret llei sobre l’escòria i les runes que regeix l’activitat dels gestors de residus en aquest segment. A més, estan equipades amb maquinària especialitzada molt flexible per poder efectuar la totalitat de processos productius, com refredats, separació del ferro de les escòries trituració, cribratge, maturació, emmagatzemen…

¿Cap a on es dirigeixen els seus objectius a curt, mitjà o llarg termini?

A curt i mitjà termini estem treballant perquè les diferents administracions públiques incloguin en els plecs de condicions generals dels seus concursos d’obra civil la presència d’àrids siderúrgics com a alternativa als àrids naturals per les constructores, mentre que a llarg termini estem desenvolupant a partir dels nostres àrids trams d’asfalt en la capa de rodament que aportin la major seguretat, durabilitat i reducció de costos, amb el valor afegit que suposa pel medi ambient des del punt de vista ecològic.