Els àrids siderúrgics s’incorporen al plec d’infraestructures de Catalunya com a alternativa sostenible

Infraestructures de Catalunya comprova la qualitat dels àrids siderúrgics i modifica el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per incorporar-hi aquest material.

Després de realitzar un tram de paviment asfàltic a la C-17 amb mescles bituminoses d’àrid siderúrgic el 15 de febrer de 2013, Infraestructures de Catalunya ha decidit modificar el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obra civil.

D’aquesta manera el tram de Montcada i Reixac contrasta l’elevada qualitat d’aquest material sostenible, provinent del tractament d’escòries siderúrgiques de forn d’arc elèctric valoritzades. En el Plec es detallen els requeriments tècnics, per les accions d’obra civil, a instàncies de la Generalitat.

En el Plec també es contempla la procedència dels Àrids Siderúrgics i autoritzen únicament el seu ús “sempre que hagin estat gestionats adequadament per un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, com és el cas d’Adec Global.

En les obres del passat febrer de 2013, s’utilitzaren els Àrids Siderúrgics tractats a la primera i única planta existent a Catalunya de valorització d’escòries siderúrgiques de forn d’arc elèctric. Aquesta acció és un precedent al país pel que fa a la pavimentació asfàltica d’obra civil. Un model sostenible que a partir d’ara queda contemplat en el Plec de Prescripcions que redacta Infraestructures de Catalunya.