El Ministeri de Foment continua apostant per l’àrid siderúrgic d’Adec Global

Aquest cop s’està treballant en la rehabilitació superficial i puntualment estructural del ferm de les carreteres A-2, B-10 i B-23.

 

El tram asfaltat correspon a l’Autovia A-2 i està comprès entre el punt quilomètric 11 de la B-23, la sortida 21 de la B-10 i tota la B-23. Aquests trams s’estan treballant tant d’anada com de tornada i la suma total de carretera asfaltada arribarà al voltant dels 40 km. Les obres van començar a principis de juliol i la feina es realitza en jornades nocturnes i caps de setmana. L’objectiu és repercutir el mínim possible en el trànsit fluid d’aquests trams d’autovia tant en la direcció port de Barcelona com a l’entrada d’aquesta.

L’aplicació de la capa de rodadura es durà a terme per l’empresa PABASA EUROASFALT S.A., organització amb reconeguda experiència en el sector de l’asfalt i que ha emprat els nostres àrids siderúrgics en altres trams de carretera. Els bons resultats en carreteres de màxima exigència han generat la total confiança per part d’aquesta empresa en els nostres àrids siderúrgics.

El Ministeri de Foment ha apostat per aquesta capa de rodadura amb trànsit de tipus T00, una mescla bituminosa de tipus BBTM 11B on la part d’àrid gruixut ha sigut elaborada amb el 100% de l’àrid siderúrgic d’Adec Global.