El Congrés demana al Govern fomentar l’ús de materials reciclats a les carreteres

El PP ha registrat al Congrés una proposició no de llei amb la qual demana al Govern que fomenti l’ús de materials reciclats tant en la construcció com en el manteniment de carreteres espanyoles.

L’ús de materials reciclats i el reciclatge en general creix cada dia per intentar crear una major consciència ciutadana en qualsevol àmbit de la vida quotidiana. Ara, el reciclatge arriba també a la construcció.

La iniciativa es deurà a la Comissió parlamentària de Foment i en ella es recorda que el reciclatge de materials afavoreix una economia més sostenible, a més d’abaratir els processos i reduir l’impacte mediambiental de les diferents activitats. Per aquest motiu, l’ús de materials reciclats a la construcció de grans infraestructures pot suposar un avanç molt important en la cura del medi ambient.

Aquesta proposta ja va tenir el seu primer apunt l’any 2011, quan durant el govern d’Aznar va dictar una ordre ministerial perquè els estudis, treballs i obres de construcció tinguessin en compte la consideració de certes tècniques per tractar els paviments in situ, així com la utilització de materials reciclables en la fabricació del material asfàltic.

Veure la notícia a: noticias-renting.aldautomotive.es/el-congreso-pide-al-gobierno-fomentar-el-uso-de-materiales-reciclados-en-las-carreteras