La Consejerías de Castellón, UTE ELSAN – TORRESCAMARA Y ADEC GLOBAL

La Conselleria de Castelló continua utilitzant àrids sostenibles de qualitat a les capes de rodadura de les seves carreteres.

Aquestes últimes setmanes la Conselleria de Castelló ha emprat els àrids siderúrgics d’ADEC GLOBAL per a la realització de diversos trams d’asfalt de la carretera CV-222 prop d’Alquerias i Borriana i a la CV-205 a Ayódar. Per a realitzar aquests trams la institució va apostar per una mescla bituminosa de tipus AC16 SURF S elaborada amb àrid siderúrgic procedent de la nostra activitat. La mescla va ser fabricada i estesa per la UTE ELSAN – TORRESCAMARA, empresa que aposta fermament pels nostres àrids siderúrgics i amb la que existeix una bona col·laboració en el desenvolupament de qualsevol innovació tecnològica i sostenible als ferms.

Els trams realitzats a la CV-222 es componen de diferents vies i rotondes degut al pesat i elevat trànsit. Aquesta alta circulació és fruit de l’activitat dels polígons industrials ubicats a la zona. És per això que aquesta carretera requereix una alta qualitat a la capa de rodadura, sobretot per l’esforç i fatiga que ha de suportar amb el gir dels camions. El tram d’Ayódar de la CV-205 no es queda enrere, ja que és muntanyós. És a dir, aquest té moltes corbes que requereixen capes de rodadura de qualitat per a la tracció dels vehicles obtenint la màxima seguretat evitant possibles lliscaments i en conseqüència possibles accidents.

És evident el compromís de la Conselleria de Castelló amb el medi ambient, les carreteres de màxima qualitat i les altes prestacions que incorpora l’àrid siderúrgic afavorint l’economia circular.