ADEC tindrà la primera i única planta de valorització d’escòries siderúrgiques de Catalunya

La constructora ADEC Building Factory, S.A ha formalitzat la constitució de la filial ADEC GLOBAL, S.L. que es dedicarà a la gestió de residus de la construcció i escòries siderúrgiques procedents de fàbriques d’acer.

L’empresa ha obtingut recentment la llicència ambiental i la llicència d’activitat per part de l’Ajuntament de Vallirana, i compta amb l’informe integral de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat de Catalunya, per a la valorització d’aquests residus en àrids aptes per a la seva utilització a la construcció. La planta de reciclatge, emplaçada al Polígon Industrial Can Prunera de Vallirana, es troba en la fase final de construcció i s’espera que estigui operativa a principis de juliol.

Dotades amb totes les mesures de seguretat mediambientals, les instal·lacions d’ADEC GLOBAL estan capacitades per a tractar anualment 520.000 tones de residus. Aquesta xifra la converteix en una de les plantes de referència a Catalunya. La major part dels àrids reciclats que generarà l’empresa procediran del tractament de les escòries generades en la fabricació d’acer, amb un màxim permès de 360.000 tones per any.

Una solució pionera

A Catalunya es produeixen anualment entre 350.000 i 400.000 tones d’escòries procedents de forns siderúrgics d’arc elèctric. Fins ara, aquests subproductes no rebien el tractament adequat per a la seva òptima recuperació, però amb la posada en marxa de la planta de Vallirana, única a Catalunya, ADEC GLOBAL serà capaç de transformar-los en àrids artificials de qualitat aptes per a la seva posterior reutilització en formigons, asfalts, bases i subbases, entre d’altres aplicacions d’obra civil.

La planta d’ADEC GLOBAL està preparada, igualment, per a gestionar cada any 160.000 tones de residus de la construcció. Al final del procés es recicla el 100% del material petri en àrids, que són classificats segons les seves característiques i granulometria per a ser usats com a matèria primera en obres d’infraestructures.

“Amb els processos que estem implantant obtindrem un producte amb la mateixa qualitat que els àrids naturals que s’extreuen de les pedreres. Aquest tipus de reaprofitament dels recursos és encara escàs al nostre país i deficient en termes de qualitat, motiu pel qual vam considerar necessari fer aquest pas i ampliar així l’oferta. No només és una aposta empresarial, sinó que al darrere hi ha un projecte ecològic i sostenible. Lògicament, perquè aquesta sensibilitat per la cura del medi ambient pugui materialitzar-se en un projecte empresarial és necessari que l’activitat sigui també sostenible econòmicament”, assegura Fernando Hernández, President d’ADEC GLOBAL.

Els àrids reciclats suposen un doble avantatge en termes mediambientals. No només s’evita la deposició de runa als abocadors, sinó que una vegada valoritzat el residu, aquest substitueix a les matèries primeres i “es genera un cercle virtuós que contribueix al manteniment del medi natural. La producció d’àrids reciclats redueix l’extracció de material de les pedreres, això significa que s’evita una major desforestació i es minimitza l’emissió de CO2 a l’atmosfera, ja que el nostre procés de reconversió de materials és més net”, conclou Hernández.

 

Inversió privada

La creació d’ADEC GLOBAL ha suposat una inversió de 6 milions d’euros i és fruit d’una Societat Limitada en què Building Factory S.A, empresa de referència de la marca ADEC, hi participa al 75%. El 25% restant està repartit entre diversos accionistes.

S’ha de remarcar que ADEC GLOBAL es converteix en la primera empresa de valorització amb seu a Catalunya constituïda en la seva totalitat per capital privat. En la seva fase inicial, aquesta empresa generarà una vintena de llocs directes de treball, entre operaris, tècnics i transportistes.

Segons les previsions de la companyia, la planta de Vallirana arribarà al seu nivell màxim de producció en cinc anys, mentre que per a 2011 la previsió d’ocupació de la planta és del 100% en valorització d’escòries siderúrgiques i del 15% en el tractament de residus de la construcció.