Adec Global al timó del Port de Barcelona

El Port de Barcelona utilitza l’àrid siderúrgic per a la seva nova Terminal Ferroviària Prínceps d’Espanya.

A finals de juny van començar els treballs d’asfaltat a les obres d’Ampliació de la Terminal Ferroviària Moll Príncep d’Espanya, Fase II, al Port de Barcelona. L’empresa adjudicatària d’aquestes obres, Vias y Construcciones, realitza el tram asfaltat amb àrid siderúrgic sota l’aprovació del Port de Barcelona.

El tram es troba entre l’edifici TERSACO de la Ronda del Port, la rotonda que dóna accés a la Ronda Litoral i el Passeig de la Zona Franca. Per a la seva execució s’han realitzat diferents fórmules de treball per a les capes de base, intermèdia i de rodadura:

• AC32 BASE 35/50 G a la capa base.
• AC22 BIN 35/50 S a la capa intermèdia.
• AC16 SURF 45/80-65 D a la capa de rodadura.

En totes elles s’han utilitzat els nostres àrids siderúrgics en la fracció gruixuda, aportant un alt grau de qualitat, seguretat i durabilitat a les mescles bituminoses.

L’estès de les mescles bituminoses va ser realitzat per l’empresa ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, empresa amb la qual mantenim un acord de col·laboració i desenvolupament de mescles bituminoses amb àrids siderúrgics i que té una reconeguda experiència en el sector de l’asfalt.

El Port de Barcelona es suma a tantes altres entitats que ja utilitzen de forma habitual els nostres àrids siderúrgics com el Ministeri de Foment, Infraestructures de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona i AENA entre d’altres. Entitats que aposten per la sostenibilitat i participen de forma activa en l’economia circular.