Conveni de col·laboració amb la UPC

Adec Global manté un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per analitzar, assajar i desenvolupar qualsevol aplicació a l’obra civil dels nostres àrids siderúrgics sota les normatives de capes granulars, formigons i mescles bituminoses.