COM HO FEM

El procés de producció comença als forns de fosa de Celsa, a Castellbisbal. Allà se separen les escòries blanques (de composició tova) i les negres (dures i semblants a les roques volcàniques), i són transportades de forma totalment independent fins a la planta d’ADEC GLOBAL, a Vallirana. Des d’aquest moment, fins al final de la cadena, es garanteix el tractament absolutament per separat dels dos tipus d’escòria, amb l’objectiu de garantir al màxim la qualitat i les propietats dels productes finals.

A partir d’aquí, diverses màquines s’encarreguen de triturar les escòries i garbellar-les per obtenir àrids siderúrgics artificials reciclats, que són classificats segons diferents granulometries.

En el procés, els elements fèrrics presents tant en l’escòria negra com en la blanca s’aparten mitjançant separadors magnètics i es tornen a la indústria siderúrgica per a ser refosos.

D’aquesta manera, s’aconsegueix un producte de qualitat similar o superior al que s’obté del medi natural, però a un preu inferior, amb un procés més net que permet gestionar de forma ecològica i sostenible el medi ambient.

INSTAL·LACIONS

Zona de recepció i emmagatzematge d’escòries negres

Zona de recepció i emmagatzematge d’escòries blanques

Zona de processament dels materials

Canons d’aigua per evitar la suspensió de partícules

Circuit tancat de recollida i depuració d’aigües

Rentat de rodes dels vehicles

Zona de deposició dels àrids segons la granulometria

Oficines

Les nostres instal·lacions estan situades al Polígon industrial Can Prunera de Vallirana i comprenen una superfície de 13.000 m2. Comptem amb maquinària eficient i utilitzem els processos més adequats per garantir la qualitat dels nostres àrids, el respecte al medi ambient i el compliment de les normatives vigents.