Manteniment vialitat de Barcelona

Client: AMSA

Data: 15/07/2011

Lloc: carrer Marquès de Villalonga, Barcelona