Àrid 0/5 mm

Fitxa tècnica: EN 12620:2002 + A1:2008

(àrids per formigó)

+Info

Fitxa tècnica: EN 13043:2002 + AC:2004

(mescles bituminoses)

+Info

Fitxa tècnica: EN 13242:2002 + A1:2007

(capes granulars)

+Info

Producte amb certificació CE. 

+Info