Murs de contenció amb gabions

Propietat: Ajuntament de l’Hospitalet

Client: Comercial Lebrero

Data: 15/08/2011

Lloc: Camp de béisbol de Sant Boi