Murs de contenció amb gabions

Propietat: Ajuntament de Sant Boi

Client: Comercial Lebrero

Data: 15/10/2011

Lloc: Can Rigal, Barcelona