Centre logístic Mercadona a Abrera

Propietat: Mercadona

Client: Victorino Vicente

Data: 15/09/2013

Lloc: Abrera