B-10 incorporació A-2

Propietat: Ministerio de Fomento

Client: Augusta Asfalts

Data: 28/05/2015

Lloc: Enllaços A-2 amb B-10