CV-580, PK-55 entre Dosaigües i Millars

Propietari: Diputació de València.

Client: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN

Data: 24/5/2017

Lloc: CV-580, PK-55, entre Dosaigües i Millars