Pista de rodatge Q8 de l’Aeroport de Barcelona

Propietari: Aeroport de Barcelona

Client: ELSAN Asfaltos y Construcciones S.A.

Data: Setembre 2017

Lloc: Aeroport de Barcelona, pista de rodatge Q8.